fbpx
turco Türkçe
Entrada
x
ou
x
x
rexistro
x

ou

Facebook social Twitter social instagram O número de contacto de WhatsApp é: + 90 552 322 82 62

Turkiyede-tedavi.co - CONTRATO E MEMBROS USUARIO

Estimado usuario; Ser un membro do sitio www.turkiyede-tedavi.co e gozar dos servizos prestados polo sitio para ler o artigo organizar as responsabilidades e as normas de abaixo e ten que aceptar o seu destino. Se non está de acordo con estes termos, deixe de usar o sitio.

1- PARTES E DEFINICIÓNS

Páxina web: O meu www.turkiyede-tedavi.co,
Usuario: Non membros que visitan o sitio,
Membro normal: quen acepta o acordo do usuario,
Membro privado: os membros que se benefician das características do sitio por unha determinada tarifa,
Guía de membros: O médico (médico) ou unha persoa que afirma que ter adxectivo industria pericia, hospitais, hoteis, empresas de turismo médico, centros médicos / industria, centros de coidados a persoas maiores ou con discapacidade, empresas médicas, Spa / Wellness refírese ao centro.

Este acordo entre os Estados que acepta contrato do usuario co operador do turkiyede-tedavi.co sitio sexa aprobado electronicamente.

SERVIZOS E RESPONSABILIDADES DO SITIO 2

WEB, reunindo Directory Users Membro ea súa establecida con problemas de saúde xeral e servizos de tratamento e de saúde para informar os usuarios sobre o propósito de Turquía non se destina a fins terapéuticos e de diagnóstico. SITE é unha plataforma de información. Ningunha das informacións contidas no SITIO e / ou as recomendacións dos membros da guía non implican o exame de pacientes e o diagnóstico de enfermidades, eo paciente non substitúe o exame médico. As respostas dadas polos membros da Guía teñen como obxectivo proporcionar información e coñecemento só como son as respostas dadas sen exame e sen exame. Non se recomenda parar e cambiar o tratamento segundo a información do sitio.

Para poder beneficiarse de todo o contido do SITIO, é necesario ser membro do sitio. Para poder facer preguntas a expertos, ver preguntas específicas que se fixeron antes e participar en foros, a adhesión é esencial.

O sitio reservouse o dereito de modificar / restrinxir o contido e as características dos servizos que ofrece. Esta disposición non se interpretará como unha restrición aos dereitos concedidos aos membros especiais.

O sitio non confirma a precisión das informacións e opinións dadas polos membros do directorio e non controla o contido. Non se responsabiliza da información e da información proporcionada polos Membros do Directorio.

Os expertos do sitio non cobran ningunha taxa ou prezo baixo ningún nome dos usuarios durante as súas actividades dentro do sitio. O sitio non pode garantir que os Membros do Directorio poidan funcionar individualmente e / ou regularmente dentro do sitio. Os Membros do Directorio no sitio non son os Membros do Directorio permanente da empresa que é o operador do sitio. A escritura do artigo, a resposta ás preguntas e a todas as outras actividades no SITIO son totalmente voluntarias e, a cambio, son pagadas sen custo. A única discreción dos Membros do Directorio é facer ou non realizar todas ou parte destas actividades.

O SITIO, independentemente de que o Usuario reciba ou non servizos pagos, entrevistas entre si ou con expertos, difamación, calumnias, comportamento disruptivo, comportamentos non éticos, etc. pode restrinxir / suspender / rescindir o uso do Sitio polos seus Usuarios e cancelar o estado de MEMBER.

O SITIO resérvase o dereito de interromper os seus servizos por un período de tempo razoable para o mantemento e os requisitos técnicos.

O sitio pode establecer regras e políticas relativas aos servizos que ofrece e pode modificala unilateralmente. O MEMBRO acepta de antemán que o negocio cumprirá con estas regras e políticas.

WEB, de propiedade e operados por terceiros alén do seu control doutros sitios e / ou portais, arquivo ou contido para 'ligazón' pode dar. Este ligazóns, por obter o permiso do propietario pode ser solicitado para facilidade de referencia e de enlace de sitio a sitio para apoiar ou operador non implica calquera representación ou garantía para o contido de información ou sitio web, non hai responsabilidade do sitio en relación ao contido en cuestión.


3- DEREITOS E RESPONSABILIDADES DE SOCIOS

O MEMBRO acepta e declara que o SITIO opera para informar que o SITIO non é para fins diagnósticos e terapéuticos, e que o sitio non se responsabiliza das opinións e información facilitada polo membro da guía.

MEMBER é o único responsable da exactitude da información subministrada durante a adhesión a SITE e da protección dos contrasinais do usuario. Durante a utilización do SITIO, 3 comprométese a non infrinxir os dereitos das partes e non actuar en violación da difamación, difamación, neglixencia e costumes.

O MEMBRO declara que se pode beneficiar do sitio só para fins persoais e non pode facer ningún servizo dispoñible no SITIO a outros, sexa comercial ou non.

vantaxe membro da prestación de servizos O custo dos servizos, incluíndo a execución é inmediata taxa anual / mensual, ou reembolsará a aposta que o uso do servizo en determinados membros periódica, offset e transferencia de saber que non pode esixir que acepta e declara.

Membro, o sistema utilizado para ferramentas de acceso (nome de usuario, contrasinal, etc.), seguridade, almacenamento, retención e plenamente as cuestións relacionadas coa utilización non autorizada da información lonxe de terceiros recoñece que é a súa responsabilidade. sistemas de seguridade entrada de vehículo dos membros, almacenados, mantidos lonxe de información de terceiros, os membros por mor toda a neglixencia e erros en cuestións como o uso e / ou danos de terceiros que poidan ser sufridos por ou incorrer pola tanto local, directa ou indirectamente, non hai ningunha responsabilidade.

O membro non pode manter o sitio responsable da adecuación do hardware e servizos de acceso que está a usar para acceder ao sitio e por non ter acceso ou uso dos servizos SITE por estes motivos.

4 - PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os visuais, bases de datos, información, documentos e todo tipo de material no SITIO son o propietario correcto e o membro ten dereito a ver só os servizos no sitio. Artigos, vídeos, etc. Cargado por Membros do Directorio. O propietario do material ten dereito a utilizar os dereitos outorgados ao propietario para que se publiquen no SITIO. Isto non dá dereito a utilizar as obras dos membros membros do membro que non sexan os seus obxectivos persoais. MEMBER comprométese a non copiar nin reproducir ningún material contido no sitio en ningún caso, comercializando ou non 3.

A única excepción a este artigo é as contas da canle social que se outorgan o permiso para compartir no sitio web baixo o uso persoal sempre que non interfiren co enlace e a conexión e con outros datos identificables.

5- MOTIVOS PRINCIPAIS

inexistente na data de sinatura deste acordo, imprevisible e evolucionando ademais do control das partes, ou unha das partes co xurdimento de tanto o imposible das súas débedas e responsabilidades son cargados con contratos parcialmente ou na súa totalidade, no canto de Débedas contada Lei e disfuncións interrupcións que poden ocorrer na infraestrutura de Internet, accións que poderían levar a interrupcións no servizo por estudos que fornecen servizos para as partes local xnumx.fir, forza maior (s) son considerados. En caso de forza maior ten unha duración de máis dun día 3 partido ten dereito a unilateralmente e sen compensación para o remate deste contrato.

6- INFORMACIÓN PERSONAL E PRIVACIDAD

Correo electrónico, enderezo, nome, apelido e etc. dados durante a súa adhesión. O contido crea a túa información persoal. O sitio nunca compartirá esta información con outros membros.

O sitio pode permitir que os membros do directorio teñan acceso á túa información persoal debido á natureza do servizo que prestan. O sitio pode enviarlle correos electrónicos promocionais, enviar sms ou enviar folletos promocionais a través de membros do directorio ou a través doutros socios comerciais.

Entrevistas cun membro do directorio no SITIO As preguntas especiais e as respostas personalizadas que nunca se inclúen nestes termos nunca se publican e se comparten coa información do membro. O SITE só pode clasificar esta información co propósito de recoller datos estatísticos e publicalos de xeito anónimo.

7 - FINALIZACIÓN DE MEMBROS

Os membros poden rescindir a súa participación no sitio en calquera momento. Debido ao feito de que os servizos que se benefician do valor dos servizos son servizos inmediatamente indicados, non se pode solicitar un reembolso en caso de cancelación do MEMBRO.

WEB, membros deste contrato pode tomar üye'lig non cumprir as normas escritas de forma unilateral e sen previo aviso para suspender / cancelar, e os membros poden recorrer a técnicas de bloqueo que permite beneficiarse do sitio novo.

8- DISPUTES

As disputas que poidan xurdir entre o sitio e o membro resolveranse primeiro polo camiño da paz. Se as partes non poden chegar a un acordo, as partes acordan e declaran que os Tribunais Centrais e as Forzas de Aplicación da cidade de Erlangen están autorizados.

9- TRADUCIÓNS

O sitio pode traducir contido turco preparado a outros idiomas a través de programas como "Google Translate". Non aceptamos ningunha responsabilidade por erros que poidan producirse como resultado da tradución automática. Estas traducións son só para fins de axuda.